Inentingen baby

Vaccinaties

– DKTP – Hib – Hep.B – Pneu. – BMR
Hoewel de meeste ouders hun kinderen laten inenten is het niet verplicht.
Vraag om niet, of later te enten bij hoge koorst, en slecht reageren op voorgaande vaccinaties.
Heb je twijfels of wil je meer weten over vaccinaties, en wanneer die te geven, kijk dan op:
NVKP: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: www.nvkp.nl

Rijksvaccinatieprogramma
* 2mnd:  1e inenting D.K.T.P. + Hib + Hepatitis B + Pneu, in 2 injecties
* 3mnd:  2e inenting D.K.T.P. + Hib + Hepatitis B + Pneu, in 2 injecties
* 4mnd:  3e inenting D.K.T.P. + Hib + Hepatitis B + Pneu, in 2 injecties
* 11mnd: 4e inenting D.K.T.P. + Hib + Hepatitis B + Pneu, in 2 injecties
* 14mnd: 1e inenting B.M.R. + MenC, in 2 injecties
* 4 jaar:  5e inenting D.K.T.P.
* 9 jaar:  6e inenting D.T.P. en 2e inenting B.M.R.

D.K.T.P. = difterie, kinkhoest, tetanus, polio
Hib. = haemophilus influenza type B bacterie
B.M.R. = bof, mazelen, rode hond
Pneu = pneumokokkeninfecties
MenC = meningokokkenC

Vanaf 1 oktober 2011 worden alle baby’s in Nederland ook gevaccineerd tegen hepatitis B.
D.K.T.P + Hib    en    Pneu + Hep.B     in 2 injecties.
Dit zijn 21 vaccinaties binnen 3 maanden en 28 vaccinaties binnen 1 jaar.
3x D.K.T.P.+Hib+HepatitisB+Pneu, en een booster voor de 18mnd.

Er zijn mogelijkheden Uw kind later en minder te vaccineren, n.l.
2x D.K.T.P.+Hib+Hep.C+Pneu, en een booster voor de 14mnd.

De Wet (AWBZ) laat ruimte om dit andere schema te volgen.
*Voor 13mnd: 1e vaccinatie
*2 mnd. na de 1e vaccinatie: 2e vaccinatie
*6mnd na 2e vaccinatie: 3e vaccinatie (booster)
Ook met deze 3 vaccinaties worden genoeg antistoffen aangemaakt.
Schema antistoffen: www.nvkp.nl

Begeleiding bij Vaccinatie:
Het is mogelijk Uw baby Homeopatisch te begeleiden bij de Vaccinaties.
Voor, en na de Vaccinatie wordt Homeopatisch 200K gegeven, van hetgeen dat gevaccineerd wordt.
Zo is de baby beter in staat de entstoffen te verwerken.