Disclaimer

Disclaimer

47De website Praktijk ProgressieveGeneeskunde van Britta Jansen is met grote zorg samengesteld.
Er is getracht juiste informatie aan te bieden met de kennis die er op dit moment is.

Praktijk Progressieve-geneeskunde stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van
informatie op deze website.

Praktijk Progressieve-geneeskunde en Britta Jansen sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor de wijze waarop de gebruiker informatie van deze website gebruikt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Britta Jansen mag U geen informatie en/of beeldmateriaal van deze website bewerken,
of op welke wijze dan ook copieren of opslaan.