Beroepsvereniging

Beroepsverenigingen

 

Praktijk Progressieve Geneeskunde is aangesloten bij:

NIBIG: Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

WKKGZ: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

QUASIR: Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.

ZORGGESCHIL: Geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn.