Wat is Prognos

74Prognos is een computergestuurd meetsysteem voor de Diagnose en Therapie van chronische klachten, afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde.

75Dit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, waar door dit ontstaan is en waarmee we de verstoring kunnen opheffen.

122De acupunctuurlogica van de Chinezen is gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen. Er zijn 72 meridianen, waarvan de 12 hoofdmeridianen, die links en rechts aanwezig zijn, het fundament vormen.

Wanneer er geen verstoringen zijn stroomt de energie ongehinderd door de 24 meridianen en is een mens gezond.Treedt er een stagnatie op in een van de energiestromingen, dan ontstaan er op den duur klachten.

Prognos meet de energietoestand van de meridianen met behulp van moderne computertechnologie. Op die manier kunnen we objectief en reproduceerbaar vaststellen hoe de energietoestand van de meridianen is en waar blokkades in de energiestromingen zijn.

De toestand van de 12 hoofdmeridianen wordt nu zichtbaar op het beeldscherm.

Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. De energie van een meridiaan is voordat zich symptomen en ziekten openbaren al verstoord. Hierdoor is het systeem goed preventief toepasbaar, en kan helpen gezondheidsproblemen te voorkomen.

Zo kan een storing van de dunne- of dikkedarm meridiaan leiden tot huidklachten, allergieen, slijmvlies- en holteproblemen, longklachten, storing tonsillen, bijnieren, lever en pancreas.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden. Welke verschijnselen het sterkst optreden of welke gebieden het meest getroffen worden kan sterk individueel verschillen.

77Met behulp van Integrale Diagnose en Therapie (IDT) kunnen oorzaken van klachten gevonden worden en een effectieve therapie worden ingezet.

Deze holistische behandelmethode is gebaseerd op 5000 jaar oude kennis over de energie en stromingen in de meridianen, westerse computertechnologie, en de kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda, en vele andere geneeswijzen.

Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen, en kan ook op baby’s toegepast worden.

Er wordt gestreefd naar het integreren van alternatieve en reguliere geneeswijze, het opsporen van oorzaken van klachten, en het inzetten van effectieve therapie.

Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt.
In principe kunnen alle klachten behandeld worden.

Veel behandelde klachten, in Praktijk Progressieve-Geneeskunde van Britta Jansen, zijn:
Chronische vermoeidheid, spier en gewrichtsklachten, allergie, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

79Prof. Dr.Med.V.Polyakov  reisde in 1993-1994  438 dagen met de MIR rond de aarde.
Tijdens deze vlucht is het Prognos systeem ingezet om de gezondheid van de kosmonauten te bewaken.

Prognos in de Prakijk Progressieve-Geneeskunde

9999Er wordt eerst een hoofdmeting gedaan.

Deze meetreeks op de begin en eindpunten(de tingpunten) van de 12 hoofdmeridianen, geeft inzicht in de toestand van de patiënt in een ‘gecompenseerde’toestand’.

Dat is de toestand waarin de patiënt verkeert, wanneer hij/zij de praktijk binnenkomt en het  lichaam zoveel mogelijk de aanwezige verstoringen heeft gecompenseerd.
Verstoorde meridianen kunnen gemaskeerd zijn.

97

127

Vervolgens wordt een 2e meting gedaan, na provocatie.

Provocatie, door stimulatie van acupunctuurpunt Tm20 (kruinchakra), met een piezo-elektrische pen of bio-comb (bij baby’s en kleine kinderen).

Door deze stimulatie, wordt er tijdelijk veel energie toegevoegd en valt een deel van de compensatie weg.

Nu zien we, wanneer we de hoofdmeting en de vervolgmeting over elkaar leggen, waar de energiestroom geblokkeerd is, welke meridianen een probleem hebben en waar in werkelijkheid de grootste blokkade zit.

132

158Iedere meridiaan in ons lichaam is verbonden met een orgaan, een emotie, een wervel, een deel van het bewegingsapparaat, een gebitselement, een chakra, een deel van het zenuw-vaat-en lymfestelsel en een systeem.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden.

102

125133Zo correspondeert de levermeridiaan met de lever, de hoektanden, boosheid en frustratie, de eiwitstofwisseling, het kruinchakra, de energiestroom in het verloop van de levermeridiaan, een deel van de knie en de ogen.

Iedere meridiaan kan een volheid(exces) of  leegte (deficiëntie)hebben.
Een exces of een deficiëntie heeft specifieke gevolgen voor de desbetreffende meridiaan.
Dit kunnen we ook zien aan de corresponderende emoties, die optreden.

De hoofdemotie van b.v. de galmeridiaan is verbittering, een energievolheid geeft schuldgevoelens, terwijl een energieleegte woede stimuleert.
Het positieve kenmerk van de galenergie is nadenkend.

IDT : Diagnose en Therapie frequentie Spectra
Met behulp van Diagnose en Therapie frequenties worden de aanwezige en op dit moment voor behandeling ontvankelijke oorzaken vastgesteld.

Diagnose en Therapie IDT

(E van Schijndel)

91126135161De 24 hoofdmeridianen (links en rechts 12), zoals de chinezen die beschrijven, hebben ieder een relatie met een bepaald orgaan(stelsel), een gebitselement, een emotie, een systeem in het lichaam, een chakra, een energiestroom in het verloop van de meridiaan en een deel van het bewegingsapparaat.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan(volheid-exces of leegte-deficientie) heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden.

Als we weten welke meridianen verstoord zijn, kunnen we gaan kijken waardoor die verstoring is ontstaan.

15 Diagnose-Frequentie-Spectra(DFS)
Door middel van 15 Diagnose-Frequentie-Spectra worden de aanwezige op dit moment voor behandeling ontvankelijke oorzaken opgespoord.

Specifieke signalen die corresponderen met de oorzaken van klachten, worden toegevoegd en vervolgens de reactie van de meridianen op dit signaal vastgelegd.

De signalen zijn gedigitaliseerd en worden via een koptelefoon direct naar de kleine hersenen gezonden. In een grafiek kan nu afgelezen worden welke organen en systemen hiervan de meeste storing ondervinden.

164134128Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn:
Virussen, Bacterien, Schimmels, Parasieten, Toxische belasting, Psyche, Gebit, Geopathie/Elektro-smog, Miasmes, Littekens, storingen van de Hersenkernen, Hormonen, Vitamines/Mineralen, Chakra’s en Matrix

Oorzaak en gevolg zijn soms nauw verbonden. b.v. een vitamine/mineralen tekort of een hormoonbalans storing zijn veelal een gevolg, maar kunnen ook primair optreden.

Een allergie kan een gevolg zijn van een darm dysbiose, wat een gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is ontstaan door een verzwakt immuunsysteem t.g.v. een longmeridiaan storing, die ontstaan is door onverwerkt verdriet.

Langdurig bestaande emoties kunnen veranderingen in de hersenkernen geven.
Zolang deze veranderingen bestaan heeft dit invloed op ons gedrag en onze gezondheid.

Zo kan men bepalen welke oorzaken verstoringen geven, welke organen en systemen hierdoor belast zijn, en richting geven aan de therapie.

105 Therapie-Frequentie-Spectra (TFS)
Door middel van Therapie-Frequentie-Spectra wordt bepaald met welk specifiek middel de aanwezige oorzaak behandeld kan worden.

Therapie frequenties bestaan uit o.a. Homeopatische, Orthomoleculaire, Ayurvedische, Fytotherapeutische en Chinese-kruiden  informatie.

Diagnose en Therapie frequenties zijn gedigitaliseerde frequenties(signalen), en komen als zodanig uit de computer, waardoor veel testampullen overbodig zijn. De frequenties worden via een koptelefoon aangeboden, en naar de kleine hersenen gezonden.

De 15 Diagnose Frequentie Spectra(DFS)

(gebaseerd op veel voorkomende oorzaken van verstoringen)

0 1. Schimmels
Het diagnose-frequentie-spectrum schimmels geeft informatie over de aanwezigheid van pathogene schimmels, schimmelsporen en gisten, die kunnen leiden tot mycosen (schimmelaandoeningen) zowel inwendig bv. Candida, als op huid en nagels.

12.Virussen
Het diagnose-frequentie-spectrum virussen geeft aan of er sprake is van pathogene virussen, viroiden(voorstadia van virussen) en infecties, RNA/DNA(programmeringen van
virussen in het erfelijk materiaal)

Naar schatting zijn er 5000 virussen. Virussen die pathogeen kunnen worden en zeer langdurige restklachten geven zijn: Cytomegalie, Epstein-Barr(pfeiffer) Coxsackie, Hepatitis, Influenza, Adeno, RS(respiratoir syncytieel), Polio, Rubella en Herpes.

23. Bacterien
Het diagnose-frequentie-spectrum bacterien toont aan of er pathogene bacterien aanwezig zijn zoals Salmonella, Streptococcen, Staphylococcen, Enterococcen, Campylobacter, Helicobacter, Coli, Chlamydia, Shigella, Haemophilus Influenza B, Legionella, Pseudomonas, Pneumococcen, Tetanus en de spirocheet Borelia(Lyme).

Bacterien worden vaak met antibiotica behandeld.
Blijven er langdurig restverschijnselen, dan kunnen die energetisch behandeld worden.

1064. Parasieten
Het diagnose-frequentie-spectrum parasieten toont aan of er sprake is van pathogene parasietbelasting.

Parasieten zijn micro-organismen, die zich ten koste van de gastheer voeden.

Wormen zoals platwormen, lint en zuigwormen bijv. Buskii, rondwormen (spoel , draad ,en mijnwormen)
Andere parasieten: Malaria, Dientamoebe fragilis, Entamoebe Hystolitica, Giardia Lamblia, BlastocystisHominis, Cyclospora en Toxoplasmose(sporozoen).

5. Toxische belasting
Het diagnose-frequentie-spectrum toxische belasting toont aan of er sprake is van pathogene toxische belasting.

Toxines zijn alle niet levende stoffen, die bij een bepaalde concentratie storingen geven.
Zo kunnen ook nuttige stoffen toxisch worden.

Veel voorkomende ziekmakende toxines zijn:
– oplosmiddelen zoals benzeen en propylalcohol
– zware metalen zoals kwik, lood, cadmium, palladium, titanium, amalgaam
– chemische stoffen zoals CFK, arsenicum en formaldehyde
– vaccinaties en mycotoxines door schimmels bv.mycotoxine,aflatoxine, bij patienten met mycose

107 108 109 1106. Geopathie / Elektrosmog
Het diagnose-frequentie-spectrum geopathie/elektrosmog toont aan of er een storende geopathische en/of elektromagnetische belasting is.

Geopathie is storende natuurlijke straling van wateraders, kosmische straling, en aardstraling.

Elektrosmog is de storende invloed van kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden,
zoals hoogspanningslijnen, zenders, radar, mobiele telefoons, elektrische apparaten en bedradingen.

Met name in liggende positie en in rust is de mens ontvankelijker voor deze storingen.

1117. Littekenstoring
Het diagnose-frequentie-spectrum littekenstoring toont aan of er sprake is van storende littekens. Littekens in de huid en andere weefsels en organen, kunnen een storende invloed hebben op de energiestroom in de meridianen.

Littekenweefsel heeft een grotere weerstand dan het oorspronkelijke weefsel, waardoor de energiestroom beperkt of gestagneerd wordt.

De met de betreffende meridiaan corresponderende weefsels, organen, functies, gebitselementen, wervels, chakra’s en emoties kunnen hiervan hinder ondervinden.

1138. Gebit
Het diagnose-frequentie-spectrum gebit toont aan of er sprake is van storende gebitsinvloeden.

Veel voorkomende gebitsstoringen zijn: Gingivitis, Kieferostitis, Paradontose, Pulpitis, storingen van Wortelkanalen, Gingival Sulcus, Tandfollikel en Tandwortelgranulomen.

Ieder gebitselement correspondeert met een bepaalde meridiaan, waardoor er in weefsels, functies, chakra’s en emoties die met de desbetreffende meridiaan verband houden, klachten kunnen ontstaan. Sluimerende gebitsklachten komen bij chronische klachten vaak voor.

1149. Psyche / Emoties
Het diagnose-frequentie-spectrum psyche/emoties toont aan of er storende onverwerkte, niet geintegreerde emoties aanwezig zijn.
En of deze een meridiaan en eventueel de met de meridiaan corresponderende weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s, gebitselementen en gedrag storen.

Iedere meridiaan correspondeert met een bepaalde emotie. Veel voorkomende emoties zijn: Verdriet, Starheid, Bezorgdheid, Gebrek aan Zelfvertrouwen, Gekwetstheid, Besluiteloosheid, Angst, Frustratie, Zwaarmoedigheid, Schuldgevoel, Verbittering,en Boosheid.

115 13610. Hersenkernen (Nuclei)
Het diagnose-frequentie-spectrum hersenkernen toont aan of er sprake is van pathologische veranderingen in de hersenkernen.

Hersenkernen zijn zenuwcentra in de hersenen die het verwerken van stress, het omgaan met langdurige hevige emoties, en het gedrag regelen.

Chronische stress en ernstige emotionele trauma’s kunnen leiden tot veranderingen in deze hersenkernen. Deze veranderingen zijn omkeerbaar.

Er zijn 13 hersenkernen (Nuclei).
Veel voorkomende chronische storingen t.g.v. veranderingen in de nuclei zijn:
PTSS(posttraumatisch Stress-syndroom), Neurose, Psychose, Angst, Fobieen, Boulimia, Anorexia, Slaapstoornissen en Depressie.

11711. Miasmen
Het diagnose-frequentie-spectrum miasmen toont aan of er sprake is van overgeerfde storende signalen in het DNA. Veel voorkomende diepe storingen in het DNA t.g.v. vorige generaties zijn: Gonococcinum, Luesinum, Psorinum,Tuberculinum en Metallum(miasmatische storingen door zware metalen) Dit kan meespelen in de meest uiteenlopende klachten.

11812. Chakra’s
Het diagnose frequentie-spectrum chakra’s toont aan of er storingen zijn in een of meerdere van de14 chakra’s. Chakrastoringen leiden tot energetische verstoringen in de meridianen.
Het zijn energieknooppunten, die de meridianen voorzien van energie.

Chakra’s zijn  verbindingspoorten die in staat zijn het bewustzijn van de mens energetisch te transformeren naar het lichaam. Elk chakra correspondeert met een bepaalde meridiaan.

16013. Hormonen
Het diagnose-frequentie-spectrum hormonen toont aan of er sprake is van storingen in de endocriene klieren, klieren die hormonen afscheiden.

Het kan een indicatie zijn voor storing van de Hypothalamus, Hypofyse, Bijnieren, Schildkier, Bijschildklier, Pancreas,Thymus, Testes en Ovaria.

12014. Vitaminen / Mineralen / Aminozuren
Het diagnose-frequentie-spectrum vitaminen/mineralen/aminozuren toont aan of er een tekort of verstoring is in de vitaminen, mineralen, aminozuren huishouding.

Door onder andere de toenemende verschraling van de bodem, vervuiling, fastfood, bewerking van voedsel, toenemende stress, onrust en chronische klachten, is er vaak sprake van tekorten van deze voedingsstoffen.

12115. Matrix
Het diagnose-frequentie-spectrum matrix toont aan of er sprake is van een matrix stoornis.

Matrix is het weefsel dat zich om alle cellen bevindt, en wordt ook wel het Basis-Bio-Regulatie-Systeem (BBRS)genoemd. Alle stoffen die van en naar de cel gaan passeren de matrix.

Bij veel chronische aandoeningen is er sprake van een pathogene vervuiling, stapeling van ziekteverwekkers en veranderingen in de matrix. Dit geeft verstoring van het immuunsysteem, orgaan-weefsel- en celfuncties, verzuring en een gebrekkige celcommunicatie.

Behandelde klachten in Praktijk Progressieve-Geneeskunde

58

59

60

61

62

63

137

139

66

138Veel behandelde klachten zijn:
Chronisch vermoeidheid, ME, moeheid, burn-out.
Fybromyalgie
Spier en gewrichtsklachten, reuma, artrose

Migraine , hoofdpijn
Concentratie stoornis, vergeetachtigheid
Slapeloosheid, in en doorslaapproblemen

Darmstoornissen, constipatie, diaree, buikpijn,
Spijsverteringsklachten, opgeblazen gevoel.
Spastische darm
Maagklachten, maagzuur, maagpijn

Allergieen, intoleranties
Huidklachten, eczeem, jeuk.
Reacties op vaccinaties

Stress, nervositeit, depressiviteit, angsten.
Druk op de borst, hartkloppingen.
Hormonale problemen, PMS, menopauze

Opeenvolgende infecties, geen herstel na een infectie
Blaasontstekingen, terugkerende schimmelinfecties.
Herpes, Aften, koortslip, gordelroos.

Klachten met regulier moeilijk of geen aantoonbare oorzaak.
Hypoglycaemie
HPU
ADHD, ADD

Vaatproblemen, cholesterol, bloeddruk,
Spataderen, aambeien
Autoimmuunziekten
Multiple sclerose
Parkinson

Klachten kunnen verschillende oorzaken hebben:
• Bij ME of chronisch vermoeidheids-syndroom of postviraal-syndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit, met name van de lever, de nier, en de milt meridiaan, in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.

• Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren, en een elektrosmog of geopathische belasting, met invloed op de hersenen

• Bij ALLERGIE  is een storing van het immuunsysteem ontstaan door een of meerdere van de 15 IDT oorzaak categorieïn die met Prognos gemeten worden.

• Constitutioneel ECZEEM gaat meestal gepaard met een nier meridiaan storing, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen, verfstoffen, in combinatie met niet geïntegreerde emoties.

• Bij FIBROMYALGIE is er sprake van een spiermetabolisme storing, door een combinatie van
sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring, en een levermeridiaanstoring die door meerdere oorzaken ontstaan kan zijn.

• MULTIPLE SCLEROSE gaat veelal gepaard met een zwaar metaalbelasting en een ernstige
geopatische/elektrosmog belasting.

• Bij SPASTISCHE DARM klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met pathogene schimmel, virus, bacterie, en/of parasietactiviteit.

• REUMATOIDE ARTRITIS wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaal klachten, een dikkedarm en een levermeridiaan storing en een pathogene bacterie activiteit in de darmen.

• Wanneer een ziekte ERFELIJK aanwezig is, kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategorieen. Door de aanwezige oorzaken te elimineren, kan de erfelijk aanwezige ziekte verbeteren, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.

• CHRONISCHE ZIEKTEN, zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn niet te genezen met Prognos. Maar het verbeteren van de klachten en het stabiliseren van het verloop is vaak wel realiseerbaar.

• PREVENTIE is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn.
Lang voordat klachten optreden zijn de energieen in de meridianen al meetbaar verstoord.
Door deze energetische verstoringen door meting vast te stellen, kunnen er vroegtijdig preventieve maatregelen geadviseerd worden.

• SPORT. Prognos wordt niet alleen gebruikt in de praktijk voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van ziekteverzuim in het bedrijfsleven, en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension.

Voor acute zaken dient U altijd Uw arts te raadplegen

Doel: Gezond zijn

Behandeling met Prognos, in de Praktijk Progressieve-Geneeskunde van Britta Jansen, kan de volgende doelstellingen hebben:

44Klachten verhelpen en gezond worden
Oorzaken van klachten:
Microorganismen zoals schimmels, virussen , bacterien, parasieten.
Schadelijke stoffen zoals chemicalien, insecticiden, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, medicijnresten, zware metalen.
Andere oorzaken zoals niet verwerkte emoties, straling, littekens, gebitstoring, tekorten van vitamines, mineralen en spoorelementen miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring.

46Gunstig beinvloeden chronische ziekten
Bij chronische ziekten zoals suikerziekte en reuma kan de behandeling gunstige invloed hebben, en de ziekte beter beheersbaar maken.
Hierdoor hebben patiënten minder klachten en voelen zich fitter.

140Voorkomen van klachten
Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord.
Met Prognos worden deze energetische verstoringen vastgesteld.
Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren, en kunnen ziekten worden voorkomen.

Britta Jansen gebruikt Prognos niet alleen voor diagnose en therapie, maar ook voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim, in het berdijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension.

Meten met Prognos.

Informatie over de techniek.

8081Om de meting te kunnen uitvoeren, wordt er een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem gemaakt. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols. Op de begin en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald.

De metingen zijn reproduceerbaar. 4 microchips regelen het meetproces.
Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het scherm verschijnen.

De metingen worden zonder druk, met extreem geringe stroom in zeer korte tijd uitgevoerd.
De stroom belasting van de huid is 455 miljardste Wattseconde.
De meetruis wordt weg gefilterd, en de computer berekent de energetische meridiaanwaarde.

Met een weerstands meetbereik van 20 kOhm tot 60.000 KOhm is het ook mogelijk zwaar zieke patiënten te meten.

De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand.
Bij een weerstand van 1000 kOhm is de meetduur 12m/seconde. Bij een weerstand van 20-000 kOhm is de meetduur 150 m/seconde.

De elektrische belasting van de huid is nihil, hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed. Het systeem heeft een meetafwijking van 0.25% (absolute reproduceerbaarheid v.g.l. Prof.F.Popp).

Het acupunctuurpunt wordt dus niet mechanisch of elektronisch belast.
De meetstift is gelagerd, waardoor de meetdruk van 20 gram altijd constant is, en de meetstroom is met 0,4 micro ampere zeer gering, waardoor betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de meting gewaarborgd is.

Er is in de omgeving van het apparaat geen elektro-smog door het gebruik van een 1,2 volt accu. De overdracht van de meetapparatuur naar de computer/laptop vindt plaats door middel van infra-rood, zodat ook door de computer geen elektrische beïnvloeding plaatsvindt.

Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met mathematische algoritmes in grafieken omgezet. De basis van Prognos software zijn 12 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patienten, geslachts-en leeftijds-specifiek is gedefinieerd.

Op het beeldscherm is dan nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen, en welke te veel of te weinig energie hebben.

Oosterse wijsheid en Westerse wetenschap
82146Sinds vijf jaar houdt de Portland State University in Oregon zich bezig met systematisch onderzoek naar de werkingsmechanismen van acupunctuur en de overeenkomst tussen westerse reguliere diagnoses en oosterse energetische afwijkingen.

Aan de technische Universiteit van Dresden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van het autonome zenuwstelsel, Heart Rate Variability en het verband met de meridianen.

Meetinstrumenten,BP versus GSR
141142157De verschijselen Before Polarisation (BP) en Galvanic Skin Response (GSR) spelen bij metingen van de huidweerstand een bepaalde rol voor de betrouwbaarheid.

Door middel van huidweerstandsmetingen, met behulp van een meetstift, verzamelen we informatie over de energetische toestand van de meridianen.

Om betrouwbare huidweerstandsmetingen te kunnen doen blijkt het van belang dat:

 • De meetdruk van het punt laag (0,49 Newton), kortdurend en constant is.
 • De stroomsterkte zeer laag (bij een huidweerstand van 22.000 K-Ohm is de
  stroomsterkte 0,227uA) is.
 • De meetduur niet langer dan 400ms is(afhankelijk van de huidweerstand tussen
  0,4 en 400 ms)
 • Er geen invloed op het punt uitgeoefend wordt door water, geleidingscreme
  of sterke elektromagnetische velden.

Als de meetduur langer is dan 400ms, meten we de reactie van het punt op de aangebrachte stroom, en niet de actuele toestand van het punt. We spreken dan van GSR.

De actuele toestand is de huidweerstand van het punt, gemeten op een bepaald moment, zonder beinvloeding door de meetapparatuur en de aangebrachte stroom.
Bij een meetduur van bij voorkeur 50 ms meten we BP, de werkelijke toestand van het punt, zonder beinvloeding van het punt door de meetapparatuur.

Uitsluitend door BP metingen kunnen we betrouwbaar de energetische staat van de meridianen bepalen, en stelt ons in staat direct contact te maken met de diep in de huid liggende meridiaan

Verder onderzoek wordt aan de Portland State University en diverse andere universiteiten metdeze methoden gedaan. (www.Pubmed.com)

Variatie van de huidweerstand
Uit onderzoek waarbij gedurende 24 uur om de 20 minuten de huidweerstandswaarden op de tingpunten van de 12 hoofdmeridianen door middel van BP werden gemeten, is gebleken dat gedurende de slaap de huidweerstand enorm toeneemt.

Een hoge huidweerstand komt overeen met een lage Chi waarde, en een lage huidweerstand met een hoge Chi waarde van de meridianen. Tevens werden tijdens dit onderzoek Heart Rate Variability(HRV) toegepast, en cortisolspiegels gemeten.

Dit onderzoek leverde de volgende bevindingen op:

 • Gedurende de slaap neemt de huidweerstand sterk toe.
 • Overeenkomstig Traditional Chinese Medicine logica, trekt Chi zich tijdens de slaap terug in de diepte.
 • Er is een sterk verband tussen de activiteit van het Autonome Zenuwstelsel(ANS) en de huidweerstand op de tingpunten.
 • De 24 uurs metingen op de tingpunten leverden geen aanwijzingen op voor de orgaanklok.
 • De huidweerstandsmetingen op de tingpunten met de juiste methoden gemeten, blijken een maat te zijn voor de Chi van de 12 hoofdmeridianen (links 12 en rechts 12, in totaal 24)

Het autonome zenuwstelsel(ANS)
86Het autonome zenuwstelsel regelt veel onwillekeurige functies in ons lichaam.
Het wordt bestuurd door de thalamus en heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem, de emoties en de cortex.

Het ANS is het centrale regelmechanisme in ons lichaam, dat basis functies regelt, zoals ademhaling, stofwisseling, cardiovasculaire functies, spijsvertering, hormonen en het immuunsysteem, de mitochondriale activiteit en de homeostase.

Deze functies zijn onafhankelijk van wil of bewustzijn.

Er is een verband tussen de huidweerstandsmetingen, acupunctuur en het ANS.
Er is een verband tussen de anatomische ligging van de plexi van het autonome zenuwstelsel en de ligging van de chakra’s.
Op alle plaatsen van de oorspronkelijke chakra’s bevindt zich een plexus.