Meten met Prognos.

Informatie over de techniek.

8081Om de meting te kunnen uitvoeren, wordt er een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem gemaakt. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols. Op de begin en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald.

De metingen zijn reproduceerbaar. 4 microchips regelen het meetproces.
Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het scherm verschijnen.

De metingen worden zonder druk, met extreem geringe stroom in zeer korte tijd uitgevoerd.
De stroom belasting van de huid is 455 miljardste Wattseconde.
De meetruis wordt weg gefilterd, en de computer berekent de energetische meridiaanwaarde.

Met een weerstands meetbereik van 20 kOhm tot 60.000 KOhm is het ook mogelijk zwaar zieke patiënten te meten.

De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand.
Bij een weerstand van 1000 kOhm is de meetduur 12m/seconde. Bij een weerstand van 20-000 kOhm is de meetduur 150 m/seconde.

De elektrische belasting van de huid is nihil, hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed. Het systeem heeft een meetafwijking van 0.25% (absolute reproduceerbaarheid v.g.l. Prof.F.Popp).

Het acupunctuurpunt wordt dus niet mechanisch of elektronisch belast.
De meetstift is gelagerd, waardoor de meetdruk van 20 gram altijd constant is, en de meetstroom is met 0,4 micro ampere zeer gering, waardoor betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de meting gewaarborgd is.

Er is in de omgeving van het apparaat geen elektro-smog door het gebruik van een 1,2 volt accu. De overdracht van de meetapparatuur naar de computer/laptop vindt plaats door middel van infra-rood, zodat ook door de computer geen elektrische beïnvloeding plaatsvindt.

Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met mathematische algoritmes in grafieken omgezet. De basis van Prognos software zijn 12 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patienten, geslachts-en leeftijds-specifiek is gedefinieerd.

Op het beeldscherm is dan nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen, en welke te veel of te weinig energie hebben.

Oosterse wijsheid en Westerse wetenschap
82146Sinds vijf jaar houdt de Portland State University in Oregon zich bezig met systematisch onderzoek naar de werkingsmechanismen van acupunctuur en de overeenkomst tussen westerse reguliere diagnoses en oosterse energetische afwijkingen.

Aan de technische Universiteit van Dresden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van het autonome zenuwstelsel, Heart Rate Variability en het verband met de meridianen.

Meetinstrumenten,BP versus GSR
141142157De verschijselen Before Polarisation (BP) en Galvanic Skin Response (GSR) spelen bij metingen van de huidweerstand een bepaalde rol voor de betrouwbaarheid.

Door middel van huidweerstandsmetingen, met behulp van een meetstift, verzamelen we informatie over de energetische toestand van de meridianen.

Om betrouwbare huidweerstandsmetingen te kunnen doen blijkt het van belang dat:

 • De meetdruk van het punt laag (0,49 Newton), kortdurend en constant is.
 • De stroomsterkte zeer laag (bij een huidweerstand van 22.000 K-Ohm is de
  stroomsterkte 0,227uA) is.
 • De meetduur niet langer dan 400ms is(afhankelijk van de huidweerstand tussen
  0,4 en 400 ms)
 • Er geen invloed op het punt uitgeoefend wordt door water, geleidingscreme
  of sterke elektromagnetische velden.

Als de meetduur langer is dan 400ms, meten we de reactie van het punt op de aangebrachte stroom, en niet de actuele toestand van het punt. We spreken dan van GSR.

De actuele toestand is de huidweerstand van het punt, gemeten op een bepaald moment, zonder beinvloeding door de meetapparatuur en de aangebrachte stroom.
Bij een meetduur van bij voorkeur 50 ms meten we BP, de werkelijke toestand van het punt, zonder beinvloeding van het punt door de meetapparatuur.

Uitsluitend door BP metingen kunnen we betrouwbaar de energetische staat van de meridianen bepalen, en stelt ons in staat direct contact te maken met de diep in de huid liggende meridiaan

Verder onderzoek wordt aan de Portland State University en diverse andere universiteiten metdeze methoden gedaan. (www.Pubmed.com)

Variatie van de huidweerstand
Uit onderzoek waarbij gedurende 24 uur om de 20 minuten de huidweerstandswaarden op de tingpunten van de 12 hoofdmeridianen door middel van BP werden gemeten, is gebleken dat gedurende de slaap de huidweerstand enorm toeneemt.

Een hoge huidweerstand komt overeen met een lage Chi waarde, en een lage huidweerstand met een hoge Chi waarde van de meridianen. Tevens werden tijdens dit onderzoek Heart Rate Variability(HRV) toegepast, en cortisolspiegels gemeten.

Dit onderzoek leverde de volgende bevindingen op:

 • Gedurende de slaap neemt de huidweerstand sterk toe.
 • Overeenkomstig Traditional Chinese Medicine logica, trekt Chi zich tijdens de slaap terug in de diepte.
 • Er is een sterk verband tussen de activiteit van het Autonome Zenuwstelsel(ANS) en de huidweerstand op de tingpunten.
 • De 24 uurs metingen op de tingpunten leverden geen aanwijzingen op voor de orgaanklok.
 • De huidweerstandsmetingen op de tingpunten met de juiste methoden gemeten, blijken een maat te zijn voor de Chi van de 12 hoofdmeridianen (links 12 en rechts 12, in totaal 24)

Het autonome zenuwstelsel(ANS)
86Het autonome zenuwstelsel regelt veel onwillekeurige functies in ons lichaam.
Het wordt bestuurd door de thalamus en heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem, de emoties en de cortex.

Het ANS is het centrale regelmechanisme in ons lichaam, dat basis functies regelt, zoals ademhaling, stofwisseling, cardiovasculaire functies, spijsvertering, hormonen en het immuunsysteem, de mitochondriale activiteit en de homeostase.

Deze functies zijn onafhankelijk van wil of bewustzijn.

Er is een verband tussen de huidweerstandsmetingen, acupunctuur en het ANS.
Er is een verband tussen de anatomische ligging van de plexi van het autonome zenuwstelsel en de ligging van de chakra’s.
Op alle plaatsen van de oorspronkelijke chakra’s bevindt zich een plexus.

Prognos in de Prakijk Progressieve-Geneeskunde

9999Er wordt eerst een hoofdmeting gedaan.

Deze meetreeks op de begin en eindpunten(de tingpunten) van de 12 hoofdmeridianen, geeft inzicht in de toestand van de patiënt in een ‘gecompenseerde’toestand’.

Dat is de toestand waarin de patiënt verkeert, wanneer hij/zij de praktijk binnenkomt en het  lichaam zoveel mogelijk de aanwezige verstoringen heeft gecompenseerd.
Verstoorde meridianen kunnen gemaskeerd zijn.

97

127

Vervolgens wordt een 2e meting gedaan, na provocatie.

Provocatie, door stimulatie van acupunctuurpunt Tm20 (kruinchakra), met een piezo-elektrische pen of bio-comb (bij baby’s en kleine kinderen).

Door deze stimulatie, wordt er tijdelijk veel energie toegevoegd en valt een deel van de compensatie weg.

Nu zien we, wanneer we de hoofdmeting en de vervolgmeting over elkaar leggen, waar de energiestroom geblokkeerd is, welke meridianen een probleem hebben en waar in werkelijkheid de grootste blokkade zit.

132

158Iedere meridiaan in ons lichaam is verbonden met een orgaan, een emotie, een wervel, een deel van het bewegingsapparaat, een gebitselement, een chakra, een deel van het zenuw-vaat-en lymfestelsel en een systeem.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden.

102

125133Zo correspondeert de levermeridiaan met de lever, de hoektanden, boosheid en frustratie, de eiwitstofwisseling, het kruinchakra, de energiestroom in het verloop van de levermeridiaan, een deel van de knie en de ogen.

Iedere meridiaan kan een volheid(exces) of  leegte (deficiëntie)hebben.
Een exces of een deficiëntie heeft specifieke gevolgen voor de desbetreffende meridiaan.
Dit kunnen we ook zien aan de corresponderende emoties, die optreden.

De hoofdemotie van b.v. de galmeridiaan is verbittering, een energievolheid geeft schuldgevoelens, terwijl een energieleegte woede stimuleert.
Het positieve kenmerk van de galenergie is nadenkend.

IDT : Diagnose en Therapie frequentie Spectra
Met behulp van Diagnose en Therapie frequenties worden de aanwezige en op dit moment voor behandeling ontvankelijke oorzaken vastgesteld.

Wat is Prognos

74Prognos is een computergestuurd meetsysteem voor de Diagnose en Therapie van chronische klachten, afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde.

75Dit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, waar door dit ontstaan is en waarmee we de verstoring kunnen opheffen.

122De acupunctuurlogica van de Chinezen is gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen. Er zijn 72 meridianen, waarvan de 12 hoofdmeridianen, die links en rechts aanwezig zijn, het fundament vormen.

Wanneer er geen verstoringen zijn stroomt de energie ongehinderd door de 24 meridianen en is een mens gezond.Treedt er een stagnatie op in een van de energiestromingen, dan ontstaan er op den duur klachten.

Prognos meet de energietoestand van de meridianen met behulp van moderne computertechnologie. Op die manier kunnen we objectief en reproduceerbaar vaststellen hoe de energietoestand van de meridianen is en waar blokkades in de energiestromingen zijn.

De toestand van de 12 hoofdmeridianen wordt nu zichtbaar op het beeldscherm.

Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. De energie van een meridiaan is voordat zich symptomen en ziekten openbaren al verstoord. Hierdoor is het systeem goed preventief toepasbaar, en kan helpen gezondheidsproblemen te voorkomen.

Zo kan een storing van de dunne- of dikkedarm meridiaan leiden tot huidklachten, allergieen, slijmvlies- en holteproblemen, longklachten, storing tonsillen, bijnieren, lever en pancreas.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden. Welke verschijnselen het sterkst optreden of welke gebieden het meest getroffen worden kan sterk individueel verschillen.

77Met behulp van Integrale Diagnose en Therapie (IDT) kunnen oorzaken van klachten gevonden worden en een effectieve therapie worden ingezet.

Deze holistische behandelmethode is gebaseerd op 5000 jaar oude kennis over de energie en stromingen in de meridianen, westerse computertechnologie, en de kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda, en vele andere geneeswijzen.

Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen, en kan ook op baby’s toegepast worden.

Er wordt gestreefd naar het integreren van alternatieve en reguliere geneeswijze, het opsporen van oorzaken van klachten, en het inzetten van effectieve therapie.

Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt.
In principe kunnen alle klachten behandeld worden.

Veel behandelde klachten, in Praktijk Progressieve-Geneeskunde van Britta Jansen, zijn:
Chronische vermoeidheid, spier en gewrichtsklachten, allergie, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

79Prof. Dr.Med.V.Polyakov  reisde in 1993-1994  438 dagen met de MIR rond de aarde.
Tijdens deze vlucht is het Prognos systeem ingezet om de gezondheid van de kosmonauten te bewaken.

Prof.Dr.med.Valery Polyakov

39Prof.V.Polyakov reisde in 1993 en 1994 in totaal 438 dagen nonstop met het ruimte station MIR om de aarde.

Tijdens deze vlucht is het Prognos systeem ingezet om de gezondheid van de kosmonauten
te bewaken.

Het systeem onderging een extreme duurzaamheids- en kwaliteitstest.
De kosmonauten, waaronder Prof.Dr.Valery Polyakov, voerden zelf de metingen uit.

40Aan de hand van de meetresultaten, het geïntegreerde interpretatie- en therapieprogramma, corrigeerden zij de verstoringen in de meridianen door het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten.

In tegenstelling tot eerdere vluchten(het record van de Amerikanen lag toen op 20 dagen nonstop) kwam Prof. Polyakov fit en zonder gezondheidsproblemen terug op aarde.

41Sinds enige jaren is het systeem beschikbaar als diagnose- en therapiesysteem, en wordt er wereldwijd mee gewerkt in professionele praktijken.

De Portland State University in Canada heeft aangetoond dat het Prognos Diagnose en Therapie systeem betrouwbaar de toestand van de meridianen kan vaststellen, het wordt gebruikt in
diverse ziekenhuizen.

Doel: Gezond zijn

Behandeling met Prognos, in de Praktijk Progressieve-Geneeskunde van Britta Jansen, kan de volgende doelstellingen hebben:

44Klachten verhelpen en gezond worden
Oorzaken van klachten:
Microorganismen zoals schimmels, virussen , bacterien, parasieten.
Schadelijke stoffen zoals chemicalien, insecticiden, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, medicijnresten, zware metalen.
Andere oorzaken zoals niet verwerkte emoties, straling, littekens, gebitstoring, tekorten van vitamines, mineralen en spoorelementen miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring.

46Gunstig beinvloeden chronische ziekten
Bij chronische ziekten zoals suikerziekte en reuma kan de behandeling gunstige invloed hebben, en de ziekte beter beheersbaar maken.
Hierdoor hebben patiënten minder klachten en voelen zich fitter.

140Voorkomen van klachten
Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord.
Met Prognos worden deze energetische verstoringen vastgesteld.
Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren, en kunnen ziekten worden voorkomen.

Britta Jansen gebruikt Prognos niet alleen voor diagnose en therapie, maar ook voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim, in het berdijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension.

Behandelde klachten in Praktijk Progressieve-Geneeskunde

58

59

60

61

62

63

137

139

66

138Veel behandelde klachten zijn:
Chronisch vermoeidheid, ME, moeheid, burn-out.
Fybromyalgie
Spier en gewrichtsklachten, reuma, artrose

Migraine , hoofdpijn
Concentratie stoornis, vergeetachtigheid
Slapeloosheid, in en doorslaapproblemen

Darmstoornissen, constipatie, diaree, buikpijn,
Spijsverteringsklachten, opgeblazen gevoel.
Spastische darm
Maagklachten, maagzuur, maagpijn

Allergieen, intoleranties
Huidklachten, eczeem, jeuk.
Reacties op vaccinaties

Stress, nervositeit, depressiviteit, angsten.
Druk op de borst, hartkloppingen.
Hormonale problemen, PMS, menopauze

Opeenvolgende infecties, geen herstel na een infectie
Blaasontstekingen, terugkerende schimmelinfecties.
Herpes, Aften, koortslip, gordelroos.

Klachten met regulier moeilijk of geen aantoonbare oorzaak.
Hypoglycaemie
HPU
ADHD, ADD

Vaatproblemen, cholesterol, bloeddruk,
Spataderen, aambeien
Autoimmuunziekten
Multiple sclerose
Parkinson

Klachten kunnen verschillende oorzaken hebben:
• Bij ME of chronisch vermoeidheids-syndroom of postviraal-syndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit, met name van de lever, de nier, en de milt meridiaan, in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.

• Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren, en een elektrosmog of geopathische belasting, met invloed op de hersenen

• Bij ALLERGIE  is een storing van het immuunsysteem ontstaan door een of meerdere van de 15 IDT oorzaak categorieïn die met Prognos gemeten worden.

• Constitutioneel ECZEEM gaat meestal gepaard met een nier meridiaan storing, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen, verfstoffen, in combinatie met niet geïntegreerde emoties.

• Bij FIBROMYALGIE is er sprake van een spiermetabolisme storing, door een combinatie van
sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring, en een levermeridiaanstoring die door meerdere oorzaken ontstaan kan zijn.

• MULTIPLE SCLEROSE gaat veelal gepaard met een zwaar metaalbelasting en een ernstige
geopatische/elektrosmog belasting.

• Bij SPASTISCHE DARM klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met pathogene schimmel, virus, bacterie, en/of parasietactiviteit.

• REUMATOIDE ARTRITIS wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaal klachten, een dikkedarm en een levermeridiaan storing en een pathogene bacterie activiteit in de darmen.

• Wanneer een ziekte ERFELIJK aanwezig is, kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategorieen. Door de aanwezige oorzaken te elimineren, kan de erfelijk aanwezige ziekte verbeteren, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.

• CHRONISCHE ZIEKTEN, zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn niet te genezen met Prognos. Maar het verbeteren van de klachten en het stabiliseren van het verloop is vaak wel realiseerbaar.

• PREVENTIE is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn.
Lang voordat klachten optreden zijn de energieen in de meridianen al meetbaar verstoord.
Door deze energetische verstoringen door meting vast te stellen, kunnen er vroegtijdig preventieve maatregelen geadviseerd worden.

• SPORT. Prognos wordt niet alleen gebruikt in de praktijk voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van ziekteverzuim in het bedrijfsleven, en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension.

Voor acute zaken dient U altijd Uw arts te raadplegen

Enkele voorbeelden van behandelde klachten
http://www.neagota.de/ultrachall/ultraschall.html
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/…/idex.html
http://www.niehs.nih.gov/…/agents/endocrine/index/index.cfm
http://www.tur-keymedical.com
http://www.canadianliving.com/health/prevention/can….
http://www.ayurvedictalk.com/…/36
http://www.products.mercola.com/cardio-essentials/
Prognos Informatie over de techniek
http://www.gradprofiles.com/portland-st-int-bussiness
De 15 Diagnose Frequentie Spectra
http://www.microorganisms.com
http://www.healthinitiative.org/…/hivgig.htm
http://www.aalsmeer.nl/news.asp?id=424
http://www.flick.com
http://www.laryt.blogspot.com
http://www.boerverfenbehang.nl
http://www.tilburg.sp.nl
http://www.rivm.nl/…/straling-en-EM-velden/
http://www.sneeuwflock.nl
http://www.startpagina.nl/…/littekenweefsel/
http://www.praktijkdewaterval.nl/cosmetische_cerec.htm
http://www.users.fmg.uva.nl/gmeynders/2005/11
http://www.3dscience.com/…/DNA/DNA_with_phosfate.pht
http://www.leonardodavinci.stanford.edu 
http://www.stanmore.hants.sch.uk
http://www.staff.science.uva.nl
Chakra’s
http://www.inchata.eu/smsb/vieuw/170/2
http://www.resttherapy.com
Virussen als oorzaak van verstoringen
http://www.mix.fresqui.com/molecula
http://www.utopiasilver.com/hepc.htm
http://www.bilbo.bio.purdue.edu/…/polio/polio.html
http://www.israel-times-com
http://www.seedwiki.com/wiki/lisas_epstein-barr_virus
http://www.microbiologybytes.wordpress.com/…./influenz/
http://www.cardiumthx.com/flash/science.html
Orthomoleculaire Geneeskunde
http://www.wordpress.com
http://www.aeolis.nl
http://www.appvoices.org
http://www.tandartsvandongen.nl
http://www.germes-online.com
Ayurveda
http://www.geocities.com
http://www.ayurmantra.nl
http://www.newspiritservices.com
http://www.jeevan-ayurveda.com/en/index.html
Homeopathie
http://www.dctourtips.com
http://www.homeopathieijsseldijk.nl
http://www.avogel.nl/tuinen/kwekerij.php

Meridianen
http://www.wedgewoodacupuncture.com
http://www.prognos-italia.com/meridiani.htm
http://www.zed_spirit_energy_healing.com
Laboratorium
http://www.geocities.com/…/biocharacters,htm
http://www.esterc.nl/1_candida-html
http://www.bu.edu/…/archive/2004/04/photonics.html
http://www.premdani.nl/index.php?menu_1d-76
http://www.voedingenvitamines.nl
http://www.laboratoryerrors.org
http://www.bmb.psu.edu/…/lab/gallery_proteins.html
http://www.mens-en-gezondheid.infonu.nl
CV
http://www.blogs.ancestry.com/circle/?cat=3
http://www.users.telenet.be/peersmansmichael/antivirus.htm
http://www.pearlhealthcenter.com
Route beschrijving
http://www.vicofoto.nl
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=4474
Doel: Gezond zijn
http://www.hisforce.punt.nl
http://www.mhbojur.nl/decaaninformatie.html
http://www.blikopdeweg.nl/medische_mens.gif
Overgewicht-Afslankkuur
http://www.images.google.nl

Wat is homeopathie.

Homoios = gelijksoortig
Pathos = lijden , ziekte.

14Homeopatie is een geneeswijze, waarin het evenwicht hersteld wordt, door het gelijke te genezen met het gelijke. Homeopathie is een stof, die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen en, als geneesmiddel, ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen.

Kortweg : Silia Similibus Curentor
(het gelijke wordt genezen met het gelijke)

Koffie kan slapeloosheid veroorzaken (bij overmatig gebruik, bij gevoelige mensen).
Als homeopatisch middel ( coffea), kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

15Dr Samuel Hahnemann,
Grondlegger van de Homeopathie, ontdekte in 1790 dit principe toen hij een beetje kinabast innam.(ruwe vorm van kinine ). Hij (als gezond persoon) kreeg alle verschijnselen van malaria terwijl kinine juist bekend stond als geneesmiddel tegen de ziekte malaria .

In zijn verdere leven heeft hij 80 geneesmiddelen onderzocht.
We kennen er inmiddels een paar duizend, en het onderzoek gaat nog steeds door.

Homeopathie is gebaseerd op een aantal principes
– gelijksoortigheid
– gebruik van gepotentieerde middelen
– behandeling van de gehele mens
– testen op gezonde mensen

161718Homeopatische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige, dierlijke oorsprong.

Bij toediening van deze pure vorm – de oertinctuur-, lijken de symptomen op die van de te bestrijden ziekte. De gelijkheid van de symptomen.

De grondstof wordt verdund en geschud (potentieren) De potenties geven de toenemende mate van verdunningen van een homeopatische oertinctuur aan.

D-potenties, 1op10
D1 = 1 deel oertinctuur op 9 delen alcohol
D2 = 1 deel D1 op 9 delen alcohol etc.

C of K-potenties, 1 op 100
1 deel op 99 delen alcohol
1 deel C1 op 99 delen alcohol etc.
Deze potenties worden geacht het snelst te werken.

LM of Q potenties, 1 op 50.000
L = 50
M = 1000
Ze hebben een geleidelijke werking.

Hoe groter de verdunningen, hoe minder van de moleculaire oorspronkelijke stof aanwezig is. Wanneer het goede middel gekozen wordt, gedraagt het middel zich als katalysator van het eigen afweersysteem.

In Praktijk Progressieve-Geneeskunde wordt door Britta Jansen op indicatie klinische homeopathie toegepast.
Deze (complex) middelen zijn samengesteld naar orgaan en weefsel werking,
en worden uitgetest tijdens de PROGNOS meting.
In bepaalde gevallen is het noodzakelijk het ontgiften van lever, nieren, lymfe etc. te ondersteunen. Door de combinatie van orthomoleculaire medicatie en homeopathie zijn de ontgiftings reacties voldoende afgedekt.

Electro-acupunctuur

Electro-acupunctuur is een moderne vorm van onderzoek, waarbij de reacties van het lichaam cijfermatig worden vastgelegd.

De diagnose via Electro-acupunctuur werd ontwikkeld in 1953 door:

Dr. Reinhold Voll.
Als huisarts en acupuncturist ontwikkelde hij een methode om de Traditionele Chinese Geneeswijze gemakkelijker toepasbaar te maken.
Een synthese van klassieke Chinese acupunctuur en Westerse elektronica.

In de klassieke acupunctuur gaat men uit van de veronderstelling dat gezondheid een energetisch evenwicht is van de organen, waarbij ieder orgaan(stelsel) energie produceert.

Voll ontwikkelde een methode om deze energie (elektrische activiteit van het orgaan) met een apparaat te meten op de acupunctuurpunten, en cijfermatig vast te leggen.

De elektro-acupunctuur volgens Voll (EAV)
EAV is een diagnostische methode, waarbij ook door middel van meting medicatie kan worden getest. Acupunctuur punten reageren direct (energetisch) op elke vorm van therapie (prikkel).

In de Praktijk Progressieve-Geneeskunde heeft Britta Jansen vanaf 1991 gebruik gemaakt van Electro-acupunctuur volgens Voll.
Inmiddels voert Britta de electro-acupunctuur metingen uit met Prognos.

 

Praktijk voor Progressieve-Geneeskunde,
Britta Jansen.

U kunt hier kennis maken met de progressieve manier van werken, diagnostische methoden en verschillende behandelvormen.

Energetische geneeswijze, een integraal systeem, waarbij Britta Jansen de kennis van Acupunctuur, Electro-Acupunctuur, Prognos computeranalyse, Reguliere geneeskunde, Homeopathie, Orthomoleculaire geneeskunde, Bioresonantie therapie, Laboratoriumonderzoek, Voedingsadviezen, Emotionele therapie en Coaching, combineert tot een behandelmethode.

Een behandelplan bestaat uit meerdere factoren.

 • Oorzaken van fysieke klachten opheffen
  en de lichaamsfuncties herstellen.
 • Energiestromen die verstoord zijn in balans brengen.
 • Het uitzoeken van de achterliggende oorzaken, vaak bij chronische klachten.
 • Niet geintegreerde onverwerkte emoties behandelen, integreren.
 • Coaching naar de gewenste situatie.

De behandelmethode is een geïndividualiseerde aanpak, afgestemd op Uw leeftijd, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en spankracht.

 

De duur van de behandeling hangt vaak af van de klacht.
Kinderen hebben meestal veel veerkracht en herstellen doorgaans snel.

Erfelijke ziektes zijn niet op te heffen, maar vermindering van de klachten en het stabiliseren van het verloop is vaak wel realiseerbaar.

Alle door U verstrekte gegevens vallen onder ons strikte beroepsgeheim. Zo nodig verwijzing naar een reguliere arts, psycholoog, fysiotherapeut, etc.

Volgende pagina »